AFVALBEHEER

Déchetterie / & Nbsp; Garbage Collection m & eacute; nag & egrave; res / Selectieve inzameling

 

Nederzetting inzameling van huishoudelijk en soortgelijk afval
op het grondgebied van de Gemeenschap van Cattenom openbare en Omgeving

In deze verordening worden de voorwaarden en procedures voor de inzameling van huishoudelijk afval, op het grondgebied van de Gemeenschap van Cattenom openbare en Omgeving. Het geldt voor elke persoon die wonen of verblijven op het grondgebied van de CCCE.

Ik – AFVALVERWERKING

De inzameling van huishoudelijk en soortgelijk afval binnen de jurisdictie van de Cattenom Gemeenschap van gemeenten en Omgeving (Ccce). Vuilnis wordt opgehaald beheerst, beheerd door de CCCE.

Elk verzoek om wijziging van de bepalingen of het gewenste aantal container door de gebruiker, zal worden gemaakt op de CCCE via gemeentehuizen.

Garbage is om te worden ingediend in een afgesloten bak met groene deksel, elk toegediend krijgt BCNI via zijn gemeenschappelijk. (Een veerboot 120 liter zal worden toegewezen aan een huis 1 naar 2 mensen. Een veerboot 240 liter voor een huis 3 naar 4 mensen. En een veerboot 340 liter voor een huis 5 of meer).

Groene deksel containers, mag alleen worden gebruikt voor het storten van huishoudelijk en soortgelijk afval.

Bins, de la propriété ccce, moet in een schone staat en desinfectie worden gehandhaafd.

1) Definitie

Inbegrepen in de benaming van huishoudelijk en soortgelijk afval
voor de toepassing van deze verordening :

 • Gewone afval van voedselbereiding en normale reiniging huizen en kantoren, gebroken glas of gerechten, koude as, lorren, afval en andere resten, ingediend uren collectie, in de bakken die voor dit doel, in de voorkant van gebouwen of toegang routes ontoegankelijk voor vrachtwagens.
 • Afval van de beroepen, ambachtelijke bedrijven, commerciële en publieke, met uitzondering van die van de productie of distributie van deze vestiging.
 • Schoonmaakmiddelen en trash zalen, markten, plaatsen van openbare of private partijen bijeen voor evacuatie, onder dezelfde voorwaarden afgezet als de verspilling van huizen en kantoren.
 • Reiniging van de openbare weg Producten, pleinen, parken, begraafplaatsen (met uitzondering van plantaardige produkten) en hun afhankelijkheden, komen voor verwijdering, onder dezelfde voorwaarden afgezet als de verspilling van huizen en kantoren.
 • Producten en afval van scholen, kazerne, rusthuizen, en alle openbare gedeponeerd onder dezelfde voorwaarden als de verspilling van huizen en kantoren.
 • Deze lijst is niet uitputtend en niet elders genoemd materialen zullen worden geassimileerd door de Gemeenschap in de hierboven vermelde categorieën.

Niet opgenomen in de naam van huishoudelijk en soortgelijk afval voor de toepassing van deze verordening :

 • Stekken, opgenomen, en puin van het werk, van welke aard, publieke en private.
 • Afval van de productie of distributie van ambachtelijke bedrijven, industriële en commerciële, evenals die van het onderhoud van groene zones (tuinen, parkeergelegenheid, etc…) flatgebouwen.
 • Verspilling van Infectieuze klinische activiteiten van ziekenhuizen en klinieken, verpleeghuizen of professionele individuen of niet, afval
 • van slachthuizen en speciaal afval, vanwege hun ontvlambaarheid, hun toxiciteit, hun bijtende, hun explosieve of radioactiviteit niet verholpen kunnen worden via dezelfde kanalen als huishoudelijk afval zonder risico voor mens en milieu.
 • Alle afval, die, hun afmetingen, gewicht of bijzondere aard, kon niet in de cellen of zakken worden gebracht en gewoonlijk in voertuigen worden geladen.
 • Groenafval (knipsels, snoeien, bladeren, leem…) Huishouden.

2) De collectie organiseren

Een verzameling schema is beschikbaar bij het begin van elk kalenderjaar bij het gemeentehuis. De collectie van recycleerbaar en niet-recycleerbaar huishoudelijk afval, vindt elke week op het grondgebied van de Gemeenschap van gemeenten.

De tanks moeten de avond tevoren worden verwijderd op de trottoirs, met het handvat van de vuilnisbak aan de weg naar de collectie met sleden te vergemakkelijken.

Zodra de collectie is compleet, de bakken moeten worden teruggestuurd in de dag.

Afvalbakken buiten wil geplaatst in geen geval opgepikt.
Alleen bakken zullen worden verzameld.

Geen collectie zal worden gedaan op niet-particuliere wegen open voor het verkeer.

II – Inzameling van huishoudelijk afval RECYCLING

1) Recyclebaar huishoudelijk afval ingezameld deur tot deur

Te gerecycleerd, recycleerbaar afval moeten worden gesorteerd en gedeponeerd in specifieke sorteren doorzichtige zakken verstrekt door de CCCE individuen door gemeentehuizen. Deze zakken moeten op de dag voor pick-up 's avonds worden verwijderd, Hetzelfde geldt voor de gele deksel containers.

Dozen wordt gevouwen en gebonden naast het sorteren zak, en op dezelfde wijze, de vorige avond collectie.

Inbegrepen in recycleerbaar afval :

Afval van de verpakking van levensmiddelen :

 • Plastic flessen met of zonder hun petten (transparante waterflessen, frisdrank)
 • Olie flessen, hartelijk…, en ondoorzichtige flessen waterontharders, melk….),
 • Stalen blikjes (Ingeblikte groenten…) en aluminium schalen,
 • Aluminium drankblikjes of staal (bierblikjes, soda, vruchtensiroop flessen…) en spuitbussen gebruikt voor voedsel of persoonlijke hygiëne,
 • Verpakking Soorten « baksteen » (voor vruchtensap, melk, wijn, soep…),
 • Dozen (het wassen…), kartonnen omverpakkingen (voor yoghurt…) en grote dozen.

Deze pakketten moeten worden ontdaan van hun inhoud. Meer, optimaliseren sorteren fabriek, niet gevraagd comprimeren, of nest.

Niet inbegrepen in de aanwijzing :

 • Plastic zakken van supermarkten en plastic verpakkingsfolie,
 • Verse room en yoghurt potten,
 • De polystyreen voedsel en plastic (voor vlees, vis…),
 • Flacons van gevaarlijke en ontvlambare producten,
 • Bevuild pizzadozen en trays,
 • Luiers.
 • Weefsels

Afval boven, die niet kunnen worden gerecycled en worden afgezet in de bak of vuilniszak. Sorteren zakken met te veel fouten (niet-recycleerbaar afval), worden niet verzameld.

2) Organisatie van de selectieve inzameling

De inzameling van recyclebaar afval wordt deur elke week uitgevoerd om de deur op het grondgebied van de CCCE.

3) Recyclebaar huishoudelijk afval in de vrijwillige bijdrage Points verzameld

Het brengen banken aanwezig in alle gemeenten van de CCCE zijn. Ze zijn blauw voor de verschillende soorten papier en groen voor glazen verpakkingen. Als de klemmen vrijwillige bijdrage voor het papier zijn volledige, Gebruikers zijn verplicht om hun lokale voorkomen. Papier en glas mogen zich in geen geval de volgende worden ingediend om de terminals.

een. De kranten

Zijn inbegrepen :

 • Kranten,
 • Kantoorpapier,
 • Prospectussen,
 • Tijdschriften,
 • Catalogi,
 • Directories,
 • Enveloppen.

Niet inbegrepen in de aanwijzing :

 • Plastic folie verpakken tijdschriften en water packs,
 • De papieren handdoeken en toiletpapier, papieren zakdoekjes,
 • Calqueerpapier,
 • Vervuilde papieren voedsel, vet.

Afval boven, die niet recycleerbaar zijn gedeponeerd in de bak of vuilniszak.

b. Glazen verpakkingen

Inbegrepen in de container glas (zonder hun petten, deksels of doppen) :

 • flessen,
 • potten of glazen potten van verschillende kleuren.

Glazen verpakkingen moeten altijd goed in de klemmen vrijwillige daling groen worden geplaatst. Hun aanwezigheid in de bak bestemd voor huishoudelijk afval leidt tot het niet innen van laatstgenoemde.

Gebruik de naam van de bril niet inbegrepen :

 • Aardewerk,
 • Gerechten soort « Arcopal» of andere glas keuken gerechten, glas, Griekenland, porselein of pyrex
 • Windows of gebroken spiegels,
 • Lampen en neon,
 • De potten

Afval boven, die niet recycleerbaar zijn gedeponeerd in de OM ferry, gemaakt in afvalinzameling centra of in de supermarkt voor bloembollen.

III – Afvalinzameling centra

Cattenom Commons Gemeenschap en Omstreken heeft op zijn grondgebied, twee stortplaatsen. Eén gelegen in Hettange-Grande, en de andere Cattenom.

1) Werking van stortplaatsen

De inwoners van de deelnemende gemeenten aan CCCE kunnen hun afval te deponeren wordt niet verzameld in de algemene gemeentelijke afvalinzameling. Het afval wordt gesorteerd en verspreid door de gebruikers zelf in speciale containers op het advies van de voogd.

De containers zijn verdeeld als zodanig :

 • Omvangrijk, alle nieuwkomers
 • Puin
 • Stukje
 • Banden
 • Huishoudelijk gevaarlijk afval (schilderijen, oplosmiddelen, olieverf, lege blikjes, bestrijdingsmiddelen, meststof, batterijen, Batterijen…)
 • Tijdschriften, kranten
 • Glas
 • Groenafval
 • Karton
 • Kleren
 • Elektronische apparatuur en elektronisch afval (AEEA of D3E)
 • Zorg Activiteit Afval Infectious Risico (DASRI) uit : spuiten alleen naar het containerpark Cattenom

Het is verboden voor niet-limitatief, gevaarlijke of explosieve materialen (essentie, fles butaangas, asbest etc.…), waarvoor houders moeten contact opnemen met specifieke sectoren.

2) De voorwaarden voor de toegang

De recycling centrum voor vrije toegang tot de individuele gemeenten in de CCCE en betalen voor handelaren ambachten (informeer bij het containerpark).

Voor particulieren : bij het eerste bezoek, de bewaker controles met een bewijs van woonplaats van het behoren tot de Gemeenschap en zet een sticker op de voorruit van het voertuig te plaatsen.
Het volume van de dagelijkse gestorte afvalstoffen is beperkt, zodat er geen de afvalcontainers te snel verzadigen. Als overschreden, De bewakers zeggen dat het afgezette volumes, deze worden aangerekend aan het tarief door professionele toegepast.

Voor professionals : Ambachtslieden-handelaren onder 10 medewerkers van verschillende gemeenten.
Toegang tot afvalverwerker van maandag tot en met donderdag.
Toegang tot stortplaatsen betaalt.
De bewakers zeggen dat het afgezette volumes, deze worden maandelijks gefactureerd aan het bedrijf. De volumes zijn ook beperkt tot verzadiging van de inzameling van afval te voorkomen.

Tractoren zijn verboden op de verwijdering van afvalstoffen.

Gebruikers moeten de volgende voertuig te gebruiken :

 • Lichte voertuigen (Auto)
 • Lichte voertuigen waaraan een aanhangwagen
 • Bedrijfsvoertuigen met een maximum GVW van 3,5 ton.

Particulieren en professionals zal een beroep op gespecialiseerde bedrijven voor verwijdering van ander afval.

Alles zal BORG WILD ALTIJD blootstaat aan strafvervolging.

De officiële website van het Stadhuis